Hakkında

İsa, birçok araştırmacının ortak görüşüdür ki, zamanın Roma İmparatorluğu’na bağlı Yahudiye eyaletinin valisi Pontus Pilatus’un emriyle çarmıha gerilmiştir. “Ecce Homo” ise, Pontus Pilatus’un İsa için söylediği sözdür: “İşte, bakın /bakınız, insan.” Aynı zamanda, Friedrich Nietzsche’in en son eserlerinden birinin de adıdır. Biz de, sayfamıza ismini verirken buradan yola çıktık: “Ecce (İşte)” ile; psikoloji biliminin isminin kaynağı olan, sevgi ve ruhun birbirinden ayrılamayacağını anlatan Antik Yunan masalının kahramanı “Psyke”yi birleştirdik.

Nietzsche, kendisinden ve yazdığı eserlerden bahsettiği Ecce Homo kitabına şu cümleyle başlıyor: “Yakında insanlığın karşısına, ona yönetilmiş en ağır taleple çıkacağımı ön gördüğümden,  k i m  o l d u ğ u m u  söylemem zorunlu görünüyor bana.” Tabii ki bizim böyle bir iddiamız yok. Bizler; psikoloji konusunda edindiğimiz bilgileri, kültürel – sanatsal konularda ve bu başlıklarla bağdaşmayan konularında öğrendiklerimizi / bildiklerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla bu sayfayı kurduk.

“Ben bu dünyaya bilmek için geldim.” diyen Bünyaminler miyiz hepimiz, Uzun İhsan Efendi’nin oğulları? Ulema ya da cühela? Ehli dubara? Psikoloji öğrencileriyiz biz. Başta psikoloji olmak üzere, çeşitli konularda yapacağımız paylaşımları umarım zevkle takip edersiniz.

%d blogcu bunu beğendi: